Callichromatini nemzetség

Callichromatini Blanchard, 1845

Anexamita Schmidt, 1922

Anubis Thomson, 1864

Aphrodisium Thomson, 1864

Aromia Audinet-Serville, 1833

Aromiella Podaný, 1971

Callichroma Latreille, 1817

Cataphrodisium Aurivillius, 1907

Chelidonium Thomson, 1864

Chloridolum Thomson, 1864

Chromalizus Schmidt, 1922

Closteromerus Dejean, 1835

Compsomera White, 1853

Dictator Thomson, 1878

Embrikstrandia Plavilstshikov, 1931

Euporus Audinet-Serville, 1834

Eximia Jordan, 1894

Gestriana Podaný, 1971

Helymaeus Thomson, 1864

Huedepohliana Heffern, 2002

Jonthodes Audinet-Serville, 1833

Leptosiella Morati & Huet, 2004

Mecosaspis Thomson, 1864

Metallichroma Aurivillius, 1903

Mionochroma Schmidt, 1924

Osphranteria Redtenbacher, 1850

Pachyteria Audinet-Serville, 1833

Philematium Thomson, 1864

Phyllocnema Thomson, 1861

Podanychroma Vives, Bentanachs & Chew, 2007

Polyzonus Dejean, 1835

Rhopalizus Thomson, 1864

Scalenus Gistel, 1848

Schmidtiana Podaný, 1971

Schwarzerium Matsushita, 1933

Synaptola Bates, 1879

Zonopterus Hope, 1842